Regularny wysiłek fizyczny wśród dzieci i młodzieży jest konieczny. Wpływa on pozytywnie na każdy aspekt zdrowia: wspomaga rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Badania potwierdzają, że regularny ruch może nawet wpłynąć na lepsze wyniki dziecka w szkole.

Ruch, a efektywność pracy – jak to działa?

Podczas aktywności ruchowej wzrasta tempo przepływu krwi przez narządy wewnętrzne. W związku z tym organizm (w tym mózg) jest lepiej dotleniony. Ma to ogromny wpływ na  podtrzymywanie właściwego poziomu czujności i uwagi podczas nauki. Oprócz tego najnowsze wyniki badań naukowych, opublikowane w „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”, ukazują że noradrenalina i endorfiny, wydzielone w organizmie podczas aktywności ruchowej, wpływają na procesy poznawcze, tworzenie nowych komórek nerwowych i połączeń między nimi, a obniżony poziom stresu i lepsze samopoczucie wpłyną na to, że dziecko chętniej podejmie się wykonania trudnego zadania.

Zalecana aktywność fizyczna

Zgodnie z zaleceniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dzieci i młodzież (5-17 lat) powinny wykonywać ćwiczenia o średniej intensywności przynajmniej 60 minut codziennie! Oprócz tego rekomendowane jest, aby co najmniej trzy razy w tygodniu ćwiczyć intensywnie po 30 minut.

Wykazano, że ćwiczenia złożone oraz wszelkie ruchy naprzemienne tj. pajace czy żonglowanie, mają ogromny wpływ na zależność półkul mózgowych z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Regularnie wykonana aktywność ruchowa opierająca się na takich ćwiczeniach wspomaga w znaczący sposób proces nauki czytania i pisania.

Co się dzieje, gdy poziom aktywności ruchowej jest zbyt niski…

Niestety, badania pokazują, że aż 50-70 % uczniów ogranicza się tylko do lekcji wychowania fizycznego. Dużo częściej młodzi ludzie wybierają aktywność niestety tą bierną przed ekranem telewizora lub komputera. Organizm bardzo szybko będzie upominał się o ruch. Pierwsze oznaki to ból i zawroty głowy, przeciążenie oczu, ból pleców, słaba jakość snu. Niestety większość społeczeństwa bagatelizuje te objawy. W związku z tym powszechna jest otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży, wady postawy, brak poczucia własnej wartości, zmęczenie i depresja. Konsekwencją tego jest brak motywacji i chęci do podejmowania zadać , wyzwań związanych z pracą umysłową.

W. Siwiński, W. Rasiński, Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, Pielęgniarstwo Polskie, 2015
https://ncez.pl/aktywnosc-fizyczna/dzieci-i-mlodziez/wplyw-aktywnosci-fizycznej-na-wyniki-w-nauce
J. i Ł. Szychowscy, Powiem ci jak się uczyć, Harmonia, 2015